Naujienos

GYVENIMĄ RAMUČIUOSE APKARTINO DVOKAS, SKLINDANTIS IŠ KAUNO MBA: EKOLOGINĖS AVARIJOS PĖDSAKAIS |2016-08-17|

Ramioje gyvenvietėje - ekologinės avarijos pėdsakai

Jau trečias mėnuo kaip ramybės vardą pateisinančios Kauno rajono Ramučių gyvenvietės žmonės gyvena laukime - ką atneš šis vakaras ir naktis? Tarp gyventojų vis stiprėja nerimas dėl savo sveikatos. Gyvenvietės pašonėje, vos už 2 kilometrų, bet jau Kauno miesto teritorijoje (Ateities plentas 51B, Kaunas) pusmetį veikia Mechaninio - biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įmonė (MBA), pavaldi VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui. Priklausomai nuo vėjo krypties siaubingas pūvančių atliekų dvokas atkeliauja į Ramučius praktiškai kas vakarą: dėl to neįmanoma atverti langų, būti atvirame ore, praktiškai neįmanoma kvėpuoti. Problemai tęsiantis, gyventojams jau pasireiškė pirmieji sveikatos sutrikimai. Jautriausi pasirodė vaikai: ryškėjo pykinimas, alerginės reakcijos, odos bėrimai, suaugusiems - galvos skausmai, svaigimai, gerklės perštėjimas, dusulys, nuolatinis pykinimas. Tokią „meškos paslaugą“ gyventojams suteikė skambiu pavadinimu nominuotas projektas „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, įgyvendintas investuojant 30 mln. eurų pagal Europinę Sanglaudos skatinimo veiksmų programą „Aplinka ir darnus vystymas“.

 

Pati Mechaninio - biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginio (MBA) poveikio aplinkai (PAV) bei gyventojų sveikatai vertinimo ataskaitos dokumentų rengimo istorija ganėtinai paslaptinga. 2012 metais ją patvirtino Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, net nepasidomėjęs, kodėl Kauno rajono Ramučių gyventojai, kurie PAV ataskaitoje nurodomi kaip artimiausi gyventojai, nebuvo informuoti apie šio įrenginio PAV procedūras. Nors akivaizdus neigiamas poveikis Kauno rajono teritorijai matyti PAV ataskaitoje pateiktuose grafikuose, Kauno regiono aplinkos apsaugos depardamento (RAAD) valdininkai tik konstatavo, kad „visuomenės pasiūlymų negauta“ ir 2012 metais uždegė įmonei žalią šviesą. Gal visgi pabijota aktyvios Ramučių bendruomenės, kuri gali pareikalauti aiškiai įvardinti galimas grėsmes ir įvardinti numatomas apsaugos priemones? Kaip šiandien besvarstytume, galima konstatuoti pagrindinį faktą, Kauno rajono Ramučių gyventojams, 2012 metais buvo galimai atimta jų pilietinė teisė gauti informaciją apie tokios „dvokiančios įmonės“ planuojamas statybas, o tuo pačiu - galimybė dalyvauti PAV procese.

 

Teisybės paieškos skęsta šiukšlių dugne

Taigi, tikroji realybė - bauginanti, o perspektyvoje - nežinomybė ir didelis nerimas. Juk atsakymų, kaip susitvarkyti su įmonėje įvykusia ekologine avarija, nėra ir šiandien - Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikia mįslingas istorijas apie „įmonėje vykdomą purškimą bakterijomis“, mįslingą ventiliacinės sistemos veikimą ir pan., bet kiek tai tęsis ir kuo baigsis - atsakyti negali. Gyventojams kyla klausimas – bet ar tai neturėjo būti apgalvota prieš statybas?


Savaime suprantama, kad nesulaukus iš įmonės atsakingų veiksmų, visų akys krypsta į Aplinkos ministeriją, kuri kontroliuoja šią veiklą, kuri ir parinko galimai klaidingą rūšiavimo schemą visoje Respublikoje. Tai Aplinkos ministerija patvirtino galimai pasenusių įrengimų montavimą ir išdavė leidimą veiklai. Gyventojams kyla klausimų - ar statybos atliktos tikrai pagal projektą, ar nėra PAV procedūrų pažeidimų, ar įmonė teisingai operuoja MBA įrenginį ir t.t. Aplinkos ministerija turi kontroliuoti, kad tokia įmonė veiktų saugiai. Tačiau kyla abejonių - ar pati įmonė bei ministerija turi reikiamos kompetencijos? Kontoliuojančių institucijų daug – Aplinkos apsaugos agentūra, Kauno aplinkos apsaugos departamentas, Kauno apskrities Visuomenės sveikatos centras ir, žinoma, pati Aplinkos ministerija. Gyventojai juokauja – auklių daug, vaikas - be galvos. Apskritai tokių atliekų perdirbimo MBA įrenginių Lietuvoje yra 10. Tam buvo panaudota virš 110 mln. eurų ES paramos. Gali būti padaryta didžiulė klaida ir, galimai, nuostoliai... Po daugybės skundų, oficialių raštų, politinių diskusijų - vis dar nesiryžtama stabdyti MBA įrenginio ir įmonės veiklos.

 

Atkaklumas ir vienybė - svarbiausias variklis teisybės paieškose

Nepaisant valdininkų ir atsakingų įstaigų abejingumo ir gal net teisybės neatitinkančių tyrimų išvadų, vietiniai gyventojai nenuleidžia rankų. Priešingai - kuo sudėtingesnė ima darytis situacija, tuo glaudžiau ir ryžtingiau ima vienytis ir veikti gyventojai, gindami savo teises į švarią ir sveikatai saugią savo namų aplinką. Žinantys savo teises ir išsikėlę aiškius tikslus, Ramučių bendruomenės atstovai atkakliai gina gyventojų interesą. Kol valdininkai ir atsakingos institucijos linksi galvomis ir skėsčioja rankomis, neva "viskas gerai", "niekas čia nesmirda", "taršos nėra", "leistinos normos neviršijamos" ir pan., Ramučių gyventojai ir toliau ieško sąžiningų ir savo pareigą piliečiams pasiryžusių atlikti valdžios atstovų, kurie neapsimes, kad nejaučia akivaizdžios smarvės ir nesistengs pridangstyti neprofesionaliai ir neatsakingai priimtų sprendimų bei parinktų technologijų.

 

Kaip procesas rutuliosis toliau - nežinia. Karmėlavos ir Ramučių miestelių gyventojų bendruomenės "Ramučių bendruomenė", „Ramučių ąžuolas“, seniūnaičiai yra nusiteikę ryžtingai ir kovingai. Drauge su kitais miestelių gyventojais jie nusiteikę pakovoti už savo sveikatos gerovę, už savo vaikų ateitį, už savo namus, savo kiemą, savo tvirtovę... Gyventojus drąsina Ramučių bendruomenės partnerių Kauno rajono savivaldybės ir Karmėlavos seniūnijos palaikymas. O po daugybės gyventojų skundų, taršos pranešimų ir kreipimųsi į įvairias institucijas – Kauno regiono aplinkos departamento, Aplinkos apsaugos agentūros ir pačios Aplinkos ministerijos neveiklumas bado akis - teršiančios įmonės veikla nestabdoma, tarša sklinda ir toliau. Bendruomenė tikisi išgirsti aiškius atsakymus iš atsakingų institucijų – kada bus stabdoma tarša ir kas planuojama daryti, kad ekologinė avarija nepasikartotų? Tikėkimės, jog šiukšlių dvokas neužgniauš Bendruomenės stiprybės ir vienybės.

 

Ramučių bendruomenė