Naujienos

ASOCIACIJA "RAMUČIŲ BENDRUOMENĖ" ĮGYVENDINO PROJEKTĄ „VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS RAMUČIŲ PARKE“ |2016-10-28|

Ramučių kaimo bendruomenė įgyvendino vietos projektą „Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Ramučių parke“. Pro­jek­tui didžiają dalį lėšų sky­rė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­gal 2016 m. Na­cio­na­li­nės pa­ra­mos kai­mo bend­ruo­me­nių veik­lai rem­ti tei­ki­mo tai­syk­les, kai­mo vie­to­vės vie­šų­jų erd­vių su­tvar­ky­mas, pri­tai­kant jas kai­mo gy­ven­to­jų po­rei­kiams.

 

Šio projekto pagrindinis tikslas – sukurti saugias sąlygas žaisti Ramučių gyvenvietės vaikams. Kad tėvai ir vaikai kartu  turėtų laisvalaikio leidimo vietą. O aikštelės įrengimas paskatins savanorišką veiklą, netiesiogiai  stiprins gyventojų ryšius ir telks į bendruomenę.

 

Įrengus vaikų žaidimo aikštelę, pilnai suformuota laisvalaikio ir pramogų zona Ramučių parke. Gyvenvietė tapo patrauklesnė gyventi jaunoms šeimoms ir įsikurti naujakuriams. Atsirado vieta aktyvaus laisvalaikio praleidimui vaikams bei galimybė bendrauti vietos gyventojams. Tai  stiprina Bendruomenės ryšius. Atsirado galimybė šalia esančios pradinės Mokyklos mokiniams aktyviai praleisti laisvą laiką.

 

Bend­ra pro­jek­to ver­tė – 6141,96 Eur., Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja skyrė 5`000 Eur. Bendruomenė prisidėjo 1`141,96 Eur., skirdama 2% ir gyventojų paramą. Lėšos buvo panaudotos įrangos įsigijimui. Už šias lėšas buvo įsigyta: multifunkcinis komplektss, supynės, supynės patiems mažiausiems ir balansinės sūpynės.

 

Kad aikštelėje būtų sausa ir švaru, gyventojai papildomai savo lėšosmis ir savanorišku darbu įrengė aikštelės pagrindus. Bendruomenės savanorių pagalba buvo nukasti, sutankinti ir išlyginti aikštėlės pagrindai. Gyventojai savo lėšomis už 1`331 Eur nupirko žvyro ir skaldelės. Smėlį pristatė Karmėlavos seniūnija.

 

Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­pis: 2016 m. bir­že­lis – spalis.

 

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio projekto!

 

Ramučių bendruomenė